Izkušnje

Že od leta 1991 izvajamo storitve rednih periodičnih pregledov tlačne opreme, priprave za inšpekcijski pregled le te in preskuse. V letu 2005 smo bili imenovani tudi za izvajanje inšpekcijske kontrole – pregledovanja in preskušanja opreme pod tlakom.

Do leta 2005 smo izdelali tudi preko 6000 projektov načrtovanja tlačne opreme: kompresorskih postaj, kotlovnic, postaj za hranjenje, regulacijo in distribucijo plina, kontrolnih izračunov in tehničnih dokumentacij.

Znanje

Redno se usposabljamo pri največjih proizvajalcih tlačne opreme, tudi ventilov. Svoje znanje smo dokazali in pridobili pooblastila različnih proizvajalcev.

Inovativnost

Že 1992 smo kot prvi na svetu razvili novo metodo za preskušanje varnosntih ventilov. Naprave serije Legaline smo nadgradili in z njimi izvajamo skoraj vse storitve.

1997 smo patentirali napravo za preskušanje varnostnih ventilov med obratovanjem, Legatest. Le ta je trenutno uvrščena kot najboljša na svetu.

Naše naprave uporabljajo tudi največji svetovni in slovenski izvajalci tovrstnih storitev.

Komunikacija in sodelovanje

Naša politika je delati pošteno, nepristransko in kakovostno.

Skupen cilj nas vseh je optimalno obratovanje tlačne opreme. To lahko vključuje  redne pogovore, nadzor nad dogajanji obratovanja ali pa dodatna usposabljanja, kadar je to primerno.

Cilji

Vizija družbe L-plan je biti uspešno in stabilno podjetje, z visokim strokovnim znanjem, kvaliteto storitev, poštenim in visokim nivojem medsebojnega odnosa in odnosa do naročnikov.

Cilj našega pristopa razvoja je zmanjšati čas zaustavitev proizvodnje, zmanjšati porabo energije, povečati varnost in zaupanje v obratovanje. To lahko dosežemo le:

  • z visoko točnimi, zanesljivimi, varnimi in verificiranimi napravami,
  •  metodami, ki nam podajajo vedno več informacij, s katerimi smo zaneslivejši pri podajanju končnih ocen kontrole.

Nedavni produkti

Nedavni projekti in novice

Call Now Button