Vse na enem mestu.  Zmanjšajte porabo časa. 

Celovito upravljanje periodične kontrole opreme pod tlakom z izkušnjami od leta 1992

Načrtovanje pregledov in obveščanje Najkasneje 30 dni pred koncem leta vas obvestimo o  rokih kontrole OPP naslednjega leta: Urnik pregledov Identifikacija Vrsta kontrole Stroškovnik 30 dni pred rokom vas posebej obvestimo.

Priprava OPP za pregled Izvajanje vseh aktivnosti za pripravo, izvedbo, zaloga tesnilnih in drugih materialov, ventilov, tlačnih meril in rezervnih delov… Priprava obsega:

  • Pregled dokumentacije in stanja posode
  • Očistimo vse površine za izvedbo vizualnega pregleda
  • Vzpostavimo ustrezno okolje za izvedbo notranjih pregledov
  • Pripravimo vse priklučke za izvedbo tlačnih preskusov
  • Vzpostavimo stanje za ponovno obratovanje

 

Pregled pred začetkom obratovanja, Redni periodični pregledi, Izredni inšpekcijski nadzor

  • generatorji pare, procesni reaktorji, sterilizatorji..,
  • tlačne posode za: zrak, dušik, UNP, ZP, UPZ, TP, vročo vodo, paro izmenjevalniki toplote…,
  • cevovodi
  • varnostni ventili

Izvedemo tudi kontrolo manometrov

Vodenje postopkov potrebnih popravil. Vodenje NDT preskusov v sklopu identifikacije napak na materialu,  zvarnih spojih in za namen potrditve kvalitete izvedenih popravil.

Organizacija postopkov odobritev, certificiranja v primeru popravil, rekonstrukcij. Ugotavljanje drugih pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile varnost obratovanja tlačne opreme, ekspertize, analize.

Vse za varno obratovanje opreme pod tlakom Po letih dela na tlačni opremi, svoje izkušnje želimo deliti z vami. Skupen cilj nas vseh je optimalno obratovanje tlačne opreme. To lahko vključuje redne pogovore, nadzor nad dogajanji obratovanja ali pa dodatna usposabljanja, kadar je to primerno.

Nedavni projekti in novice

Call Now Button