Kontrola (kalibracije) manometrov, vgrajenih na opremi pod tlakom

Postopki ugotavljanja skladnosti in redne, izredne overitve meril

Inovativni pristop s sistemom za obdelavo podatkov na področju kalibracij že od leta 1992.

Kontrolo – kalibracije izvajamo z opremo, razvito in izdelano v L-plan.

Metode in oprema zadostuje naslednjim zahtevam:

 • Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (UL. RS. 92/08)
 • Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (UL. RS. 15/02 in 76/03)
 • Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (UL. RS. 74/01)
 • EA-10/17 EA guidelines on the calibration of electromechanical manometers, July 2002
 • DKD-R 6-1, Calibration of Pressure Gauges, 01/2003.
 • ISO/IEC 17025:2005-General requirements for the competence of testing and Calibration laboratories
 • Pressure gauges – Part 1: Bourdon tube pressure gauges – Dimensions, metrology, requirements and Testing
 • Pressure gauges – Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges – Dimensions, metrology, requirements and testing
 • OIML R 23, Edition 1975, Tyre pressure gauges for motor vehicles

Za kontrolo meril tlaka smo akreditirani in pooblaščeni s strani:

 • Slovenske akreditacije
 • Urada Republike SLovenije za meroslovje
 • Bureau Veritas

Nedavni projekti in novice

Call Now Button