Todo en un solo lugar

Gestión integral de la inspección periódica de los equipos a presión con nuestra experiencia desde 1992.

Načrtovanje pregledov in obveščanje

Najkasneje 30 dni pred koncem leta vas obvestimo o  rokih kontrole OPP naslednjega leta:
Urnik pregledov
Identifikacija
Vrsta kontrole
Stroškovnik
30 dni pred rokom vas posebej obvestimo.

Priprava OPP za pregled

Izvajanje vseh aktivnosti za pripravo, izvedbo, zaloga tesnilnih in drugih materialov, ventilov, tlačnih
meril in rezervnih delov…

Priprava obsega:

  • Pregled dokumentacije in stanja posode
  • Očistimo vse površine za izvedbo vizualnega pregleda
  • Vzpostavimo ustrezno okolje za izvedbo notranjih pregledov
  • Pripravimo vse priklučke za izvedbo tlačnih preskusov
  • Vzpostavimo stanje za ponovno obratovanje

 

Pregled pred začetkom obratovanja, Redni periodični pregledi, Izredni inšpekcijski nadzor

  • generatorji pare, procesni reaktorji, sterilizatorji..,
  • tlačne posode za: zrak, dušik, UNP, ZP, UPZ, TP, vročo vodo, paro izmenjevalniki toplote…,
  • cevovodi
  • varnostni ventili

Izvedemo tudi kontrolo manometrov

Vodenje postopkov potrebnih popravil.

Vodenje NDT preskusov v sklopu identifikacije napak na materialu,  zvarnih spojih in za namen potrditve kvalitete izvedenih popravil.

Organizacija postopkov odobritev, certificiranja v primeru popravil, rekonstrukcij.

Ugotavljanje drugih pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile varnost obratovanja tlačne opreme, ekspertize, analize.

Vse za varno obratovanje opreme pod tlakom

Po letih dela na tlačni opremi, svoje izkušnje želimo deliti z vami. Skupen cilj nas vseh je optimalno obratovanje tlačne opreme. To lahko vključuje redne pogovore, nadzor nad dogajanji obratovanja ali pa dodatna usposabljanja, kadar je to primerno.

Nedavni projekti in novice

Call Now Button