tehnologija-jekla-v-praksi-800-800
tehnologija-jekla-v-praksi-800-800

TEHNOLOGIJA JEKLA V PRAKSI

20.00

Zanimive preiskave v Slovenskih železarnah v letih rednega izhajanja »železarskega zbornika« v združenih železarnah: Jesenic, Raven, Štor in predelovalcev: Verige, Plamen Krope, Tovila in žične iz Celja je pod vodstvom metalurškega inštituta v Ljubljani redno izhajala strokovna revija »Železarski zbornik«. V ta zbornik so redno pisali strokovnjaki iz posameznih področij o razvojnih nalogah, o preiskavah in analizah. Tako se je zbralo dosti zanimivega, novega materiala iz posameznih obratov, ki je kazal na razvoj in usmeritev v posameznih tehnologijah. Za predelavo žice smo bili zadolženi Leščani v Verigi.

Kategorija:

Product Description

Zanimive preiskave v Slovenskih železarnah v letih rednega izhajanja »železarskega zbornika« v združenih železarnah: Jesenic, Raven, Štor in predelovalcev: Verige, Plamen Krope, Tovila in žične iz Celja je pod vodstvom metalurškega inštituta v Ljubljani redno izhajala strokovna revija »Železarski zbornik«. V ta zbornik so redno pisali strokovnjaki iz posameznih področij o razvojnih nalogah, o preiskavah in analizah. Tako se je zbralo dosti zanimivega, novega materiala iz posameznih obratov, ki je kazal na razvoj in usmeritev v posameznih tehnologijah. Za predelavo žice smo bili zadolženi Leščani v Verigi.
Zaradi zanimivosti in še dokaj aktualnih tem sem združil posamezne sklope za izdajo v obliki »DVD«. Na zaključku so navedena tudi imena avtorjev. Posamezni članki so bili objavljeni tudi v inozemstvu ob različnih tehničnih konferencah in v posameznih revijah kot so: DRAHT, Draht Welt, Schweissen und Schneiden Wire, Werkstadt / Werkstatt und Betrieb …
Še vedno aktualne preiskave se bodo ponovno pokazale pred nami in nam pojasnile razne pojave. Iz omenjenih opravljenih nalog še vedno lahko črpamo določene rešitve in usmeritve. Občasno so izhajale tudi publikacije v obliki knjižic, skript ali tehničnih prilog. Prav na osnovi teh nalog in rezultatov preiskav so nastale razne kvalitete jekel in cela vrsta izdelkov iz žice, valjanih palic, trakov in pločevin. Vsi ti izdelki so dosegali dokaj visok kvaliteten nivo, tako v izdelkih za strojegradnjo, avtomobilsko industrijo in tudi za splošno potrošnjo. Posredna grupa so bila orodna jekla za razna orodja, potrebna pri obdelavi kovin in drugih osnovnih materialov. Ta so dosegala potrebne lastnosti s svojo sestavo, preoblikovanjem in toplotno obdelavo.

Call Now Button