V avgustu in oktobru 2013 smo opravljali dela za naročnika L – Plan Service GbmH &Co.KG – Bopp & Reuther Zikesch MG. Dela so obsegala kontrolo varnostnih ventilov med obratovanjem z ATEX certificirano napravo Legatest v EX območju, na lokaciji OMV Petrom Rafinery, Romania. Dela smo uspešno zaključili.

Več o preskušanju varnostnih ventilov med obratovanjem…

Božo Legat, 2014