Družba L-Plan d.o.o. je bila ustanovljena leta 1991, z namenom izvajanja aktivnosti priprave tlačne opreme za redne inšpekcijske preglede.

Izvajanje periodičnih pregledov in preskusov

Že s prvo večletno pogodbo leta 1991 v Kolinski Ljubljana smo postali odgovorni za pripravo vseh aktivnosti za izvedbo rednih, periodičnih pregledov oz. prvih pregledov tlačnih posod in kotlov. Angažirani smo bili pri pripravi vlog in dokumentacij za energetski inšpektorat in izvedbi vseh potrebnih tlačnih preskusov in preskusov funkcionalnosti, kalibracij. Pri nastalih potrebnih popravilih ali rekonstrukcijah smo izdelovali tehnične dokumentacije, kontrolne izračune, analize, ekspertize in organizirali tudi dodatne NDT kontrole. Poleg projektiranja novogradenj ali rekonstrukcij sklopov tlačne opreme (kotlovnice, kompresorske postaje, plinske postaje, plinovodi…) smo od leta 1991 pridobili obratovalna dovoljenja kar za 4864 kosov tlačnih posod. V letih 1998 smo imeli več kot 70 tovrstnih pogodb: Revoz, Krka, Papirnica Vevče…

Z rednim delom in sodelovanjem z energetsko inšpekcijo oz. inšpekcijo parnih kotlov smo na tem področju pridobili veliko izkušenj. Zato imamo danes s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije podeljenega enega od najobsežnejših imenovanj kot kontrolni organ za periodične preglede in preskuse, za področje kontrole opreme pod tlakom pa smo tudi akreditirani po EN ISO/IEC 17020. Področje: kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom, tlačne posode, cevovodi, varnostna oprema in tlačni pribor.

Popravilo in dobava ventilov
Z željo, da bi uporabnikom lahko posredovali kvalitetno in celovito ponudbo, smo leta 1993 začeli zastopati nekatere največje proizvajalce ventilov v Evropi in svetu. S tem je osebje iz našega podjetja imelo možnost usposabljanja in pridobivanja vrhunskega znanja iz področja varnostnih, industrijskih ventilov in drugih armatur, ki so v slovenski industriji uporabljeni.

Z uporabo specialnih, premičnih strojev izvajamo popravila delov ventilov večinoma na mestu vgradnje ventila.

Aktivnosti na ventilih izvajamo v Sloveniji in tujini. Večji obseg popravil in preskusov ventilov že 10 let izvajamo v Termoelektrarni Trbovlje. Dela uspešno potekajo v sodelovanju z osebjem termoelektrarne, kjer se pri izvajanju del dopolnjujemo. Enako velja za dobavo rezervnih delov ventilov. Politika in kakovost vzdrževanja je v TET na visokem nivoju, zato so izgube majhne, zastoji redki. Za uspešno opravljena dela nam je leta 2005 TET posredovala pismo o zadovoljstvu, mi pa smo ponosni, da lahko še vedno sodelujemo.

Osebje L-plan že vrsto let sodeluje tudi na rednih remontih Nuklearne elektrarne Krško, kjer izvajamo preskuse in kontrolo – nadzor nad popravili ventilov na primarni strani elektrarne.

Certifikati na področju popravil ventilov:

  • Za preskuse in popravila imamo podeljena pooblastila proizvajalcev ventilov.
  • Leta 2008 smo s strani Bureu Veritas pridobili Certifikat o ustreznosti za področje popravil, pregledov in preskusov ventilov.
  • L-PLAN je tudi ena redkih družb v tem delu Evrope, ki je s strani priglašenega organa odobrena kot organ za servis, popravila, pregledovanje in preskušanje ventilov.


Preskušanje med obratovanjem in razvoj preskusnih, kalibracijskih naprav

Vrata v svet nam je na stežaj odprla lastna tehnologija. Preskusne in kalibracijske naprave, s katerimi opravljamo preskuse na različnih področjih in vrstah tlačne opreme, so plod lastnega razvoje in proizvodnje že od leta 1991.

Najbolj uspešna je naprava za preskus varnostnih ventilov med obratovanjem z imenom LEGATEST, ki je patentirana in priznana s strani inšpekcijskih služb, kot so TÜV Essen, DNV…
Izvajali smo preskuse varnostnih ventilov med obratovanjem v največji rafineriji na svetu Reliance v Indiji, Ministrstvu za energijo in vodo v Kuwaitu (Termoelektrarna) in drugod po Bližnjem vzhodu, Indiji, Kitajski in Evropi. Legatest uporablja več kot 25 izvajalcev preskusov varnostnih ventilov.

Trenutno smo edini v Evropi akreditirani za preskušanje varnostnih ventilov med obratovanjem.

Z napravo LEGALINE pa lahko izvajamo naslednje preskuse in kalibracije:

  • Preskusi funkcionalnosti varnostnih ventilov, regulacijskih in reducirnih ventilov…
  • Preskus tesnosti sedeža po EN 1593, API 527
  • Tlačni, trdnostni preskusi, preskusi tesnosti
  • Preskusi tesnosti plinskih cevovodov (proge) in preskusi funkci. vgrajenih armatur.
  • Kalibracija tlačnih in temperaturnih meril

S tako preskusno opremo lahko pridobimo rezultate ali indikacije, ki jih z obstoječimi ali konvencionalnimi napravami ni mogoče ugotoviti. S tem zmanjšujemo stroške in čas vzdrževanja, stroške zaustavitev obratovanja tlačne opreme, emisijo škodljivih plinov v okolje…, povečujemo pa točnost in verodostojnost rezultatov, kar prinese varnejše obratovanje.
Poleg kupcev iz tujine, imamo dobre reference pri prodaji Legaline naprav tudi v Sloveniji: Nuklearna elektrarna Krško, Slovenske železnice, Lek, Nafta Lendava, Strojna fakulteta…

Certificiranje rekonstrukcij in popravil na tlačni opremi, projektiranje in usposabljanje – celovitost L-PLAN ponudbe

Da bi nujna popravila in rekonstrukcije potekala hitro, kvalitetno in s tem ekonomično, s priglašenimi organi sodelujemo pri postopkih certificiranja in preizkušanja na področju tlačne opreme, projektiranja, izdelave mnenj, analiz in ekspertiz.

S strani TÜV Süd Sava smo tudi pooblaščeni za ugotavljanje skladnosti in certificiranja proizvodov tlačnih posod po modulu A1.

Sodelovanje podjetij L-PLAN SKUPINE

Da bi izkoristili potencial predvsem na preskušanju varnostnih ventilov obratovanjem in storitvah na ventilih, smo lastniki L-PLAN d.o.o. ustanovili družbe tudi v tujini.
L-PLAN Technologies GmbH Nemčija je nosilec prodaje preskusne opreme Legatest in Legaline. V Slovenijo pa lahko dobavljamo ventile in rezervne dele hitro in po zelo konkurenčnih cenah.
L-PLAN Service GmbH&CoKG izvaja popravila ventilov v največji nemški industriji.
Z L-PLAN Beijing, Representative Office si želimo razširiti prodajo preskusne opreme tudi na kitajski trg.
B.A.R Testing Technologies Fzco UAE nam je omogočil prepoznavnost na bližnjem vzhodu, kjer smo preskuse ventilov izvajali v skoraj vseh državah saudskega polotoka.
S FURMANITE d.o.o. smo povezani že od 1995. Od takrat skupaj nastopamo na projektih zatesnevanja puščanj tlačne opreme med obratovanjem in specialni strojni obdelavi na mestu samem »on site«.

V L-PLAN smo se osredotočili na kakovost in celovitost ponudbe, ki zmanjšuje stroške. Z velikim zanimanjem spremljamo in razvijamo nove načine in tehnologije izvajanja storitev na tlačni opremi.

Želimo vam varno in ekonomično obratovanje opreme pod tlakom.

Članek o L-PLAN-Energetik,14.4.09