Pod okriljem družbe INTECH Libija smo maja 2013 v sodelovanju z osebjem Furmanite Slovenija in Petrokemija Kutina izvedli urgentno tesnitev puščanja prirobnice na ohišju zapornega ventila, dimenzije DN 650. Ventil je bil vgrajen na cevovodu zemeljskega plina v črpališču nafte in zemeljskega plina Wafa Desert Oil Plant Libya. Storitev je bila izvedena med polnim obratovanjem.
Okoli prirobnice smo tesno namestili zato izdelane posebne sponke, da smo mesto puščanja izolirali. Pod pritiskom smo preko adapterjev na več mestih okoli prirobnice vbrizgali posebne materiale. Le ti se strdijo in ustavijo puščanje.
Zaradi potencialne nevarnostni eksplozije je delo potekalo pod strogimi varnostnimi ukrepi.
Zahtevno delo je bilo uspešno izvedeno.