Preskušanje ventilov v proizvodnem procesu z napravo Legaline Atum-H

.

Preskusna naprava Legaline ATUM-H je namenjena preskušanju tipa ventilov in preskušanju v proizvodnem procesu proizvajlca Herz:

 • krogelnih ventilov za tehnične pline po standardu DIN 3230 T5 PG3 v proizvodnem procesu,
 • preskušanje pretočnih karakteristik krogelnih ventilov, regulatorjev tlaka in ostalih ventilov, razvitih v Herz.

Preskusna enota omogoča naslednje preskuse in je sestavljena iz:

 • Avtomatsko stisljivega priključnega mesta, kamor bo možno namestiti ventile dimenzije DN 8 do DN 50 (z notranjim ali zunanjim navojem).
 • Sistema za merjenje pretoka vode od 0.5 m3/h do 50m3/h, točnosti +/-3% FS, pod tlakom 10 bar in temperature največ 120°C.
 • Dvema senzorjema tlaka 10 bar, temperature 120 °C točnosti +/- 0.25% FS, za merjenje tlačne razlike.
 • Senzorjem temperature do 120°C.
 • Priključnim mestom v A/D enoti za rotacijski senzor – encoder
 • Priključnim mestom v A/D enoti za senzor sile
 • Priključnim mestom v A/D enoti za senzor pomika – hoda ventila
 • Grelnikom vode za ogrevanje vode v sistemu (v 2h iz 20°C do 120°C).
 • Umirjevalnikom – rezervoarjem vode 300 l, PN 10.
 • Sistemom črpalk za vročo vodo, p=10 bar, t=120°C, Q=0.5 m3/h do 50m3/h
 • Kontrole za zvezno povečevanje / zmanjševanje pretoka črpalk
 • Kartice za pretvorbo analognega signala iz kontrolne elektronske enote za nadzor delovanja preizkuševališča, za nadzor delovanja hitrosti vrtenja črpalk.

Zajem in obdelavo podatkov preskusna naprava Legaline Atum-H izvaja s pomočjo:

Centralne elektronske enote Legaline Atum-H za priklop vseh senzorjev, stikal, merilnikov, elektromagnetnih ventilov,… v kombinaciji z namensko programsko opremo Legaline.

Programske opreme Legaline ATUM-H, ki omogoča:

 • zajem podatkov iz senzorjev,
 • prikaza rezultatov v obliki diagramov,
 • možnost tabelaričnega izvoza podatkov rezultatov meritev v Excell tabelo.

Programska oprema beleži meritve v zveznem načinu preizkušanja in v točkovnem. Omogoča izdelavo različnih protokolov za meritve in shrambo v bazo podatkov.

Lplan

Nedavni produkti

Nedavni projekti in novice

Call Now Button