Nekatera dejstva 

  • V L-plan izdelane preskusne naprave uporabljajo tudi akreditirani kontrolni organi in preskusni / kalibracijski laboratoriji.
  • Implementirali smo znanje in izkušnje 25 let, zato so naše naprave varne, enostavne za uporabo z visoko storilnostjo.
  • Preskusna oprema tudi po več letih zadošča pogojem (standardi o preskusni opremi) glede potrebne točnosti rezultatov.Standardno točnost zagotavljamo od – 0 °C do + 45 °C, pri napravi za preskušanje ventilov med obratovanjem Legatest od – 15 °C do + 65 °C. Oprema je ustrezno temperaturno validirana (dokument RA11.5.4).
  • Merilna negotovost se pri rezultatih avtomatsko prikaže v kvantitativni vrednosti (%). Naprave imajo vgrajene temperaturne senzorje.
  • Preskusne naprave vsebujajo elemente, ki okoljske vplive korigirajo ali kompenzorajo.
  • Omogočeni so avtomatski izračuni kriterijev sprejemljivosti, ki jih podajajo standardi.
  • Omogočena je zgodovina in primerjava rezultatov.
  • Diagrami in rezultati v obliki Poročil o preskusih /kalibracijah oziroma Poročil o kontroli se lahko takoj natisnejo oziroma shranijo v bazo podatkov za kasnejši pregled.

 

Sami uporabljamo opremo, ki jo razvijemo in izdelamo

Ker smo kontrolni organ, morajo bit naše meritve zanesljive in točne  v različnih okoljih, ki lahko vplivajo na instrumente. Zato skušamo v L-plan že od leta 1992 omejiti vplive okolja (temperatura, vlaga, elektromagnetne motnje…), ki zmanjšujejo točnost rezultatov, ozitoma povečujejo merilno negotovost.

 

Varnostni  faktorji in uporabnost preskusne opreme

Ker opremo sami uporabljamo, s pridobljenimi izkušnjami povečujemo varnost in enostavnost uporabe.

 

Elektronika in validacije

Elektronske komponente vsebujejo kvalitetne materiale. S tem zmanjšamo elektromagnetne in druge vplive, ki bi lahko vplivale na točnost in verodostojnost rezutlatov. Temperaturi posvečamo največjo pozornost, saj se pri delu na terenu srečujemo tudi z ekstremnimi okolji (- 15 °C pa vse do + 70 °C).
Med razvojem elektronskih komponent celotno napravo podvržemo temperaturni validaciji. V komori ustvarjamo umetno okolje, na vsakih nekaj stopinj spremembe pa izvajamo meritve.

 

Merilna negotovost in programska oprema

Merilno negotovost želimo poznati, kadar želimo izvajati kvalitetne meritve in dobro poznati rezultat. Je številski podatek, ki nam pove, kako kakovostno smo meritev izvedli. Zato naša programska oprema vključuje podatke, ki pripomorejo, da se merilna negotovost avtomatsko izrazi ob rezultatu meritve.

Na ta način vemo, kakšna je kakovost naših merilnih naprav.
Če je le mogoče, programska oprema omogoča tudi korekcijo izmerjeni vrednosti, ki jo dobimo v kalibracijskih certifikatih. Na ta način izločimo znane pogreške. Vsi ostali neznani pogreški pa so vir negotovosti.

 

Redne kalibracije in pregled opreme

Tako kot se pri avtomobilu izrabijo zavorne obloge, svečke, platine itd., se tudi pri merilnem instrumentu starajo komponente, ki ga sestavljajo. S časom kot tudi uporabo, še posebej z napačno, se tako zmogljivost merilnih instrumentov slabša. Zato je zakonsko predpisano, da se mora merilni opremi redno preverjati zanesljivost merilnih rezultatov – kalibriracija.

Še posebej pri kompleksnih napravah, kot je Legatest priporočamo tudi pregled opreme. Če je potrebno, izvedemo popravke, določene dele zamenjamo.
S tem se bo zanesljivost delovanja podaljšala.

Z rednimi pregledi in kalibracijami lahko povečamo storilnost, optimiziramo vire, zagotovimo konsistentnost, primerljivost in kompatibilnost proizvodov oz. storitev ter njihovo sprejemljivost kjerkoli na svetu.

Preskusne metode in naprave so odobrene s strani številnih Inštitucij in organov za ugotavljanje skladnosti – dokaz, da smo na pravi poti:

Preberite več o Legaline sistemu za zajemanje in obdelavo podatkov.

lplan

Nedavni produkti

Nedavni projekti in novice

Call Now Button