V obdobju od 27.8. do 31.8.2013 smo opravljali dela za naročnika L – Plan Service GbmH &Co.KG – Bopp & Reuther Zikesch MG. Dela so obsegala kontrolo varnostnih ventilov med obratovanjem z napravo Legatest v EX območju na lokaciji OMV Petrom Rafinery, Romania. Dela smo uspešno zaključili.