Patentirana naprava L-plan

Preskušanje varnostnih in pilotnih ventilov med obratovanjem z napravo Legatest

lplan

Z napravo Legatest počasi vlečemo za vreteno ventila. Premagati moramo silo vzmeti. Senzorji sile, tlaka, pomika vretena in zvoka pošiljajo signale na PC. Elektronika in programska oprema nam v obliki diagramov prikazuje gibanje omenjenih parametrov. V točki odpiranja se pladenj začne odmikati od sedeža varnostnega ventila. To fazo zaznajo vsi senzorji:

  • pomik zazna premik pladnja,
  • tlak v sistemu začne padati,
  • intenzivnost naraščanja sile po času se začne ustavljati,
  • jakost zvoka pretoka medija skozi ventilj naraste.

S pomočjo senzorja zvoka ugotovimo, če ventil po preskusu pušča oz. pušča močneje. Pri preskusu med obratovanjem se podobno dogaja tudi pri zapiranju ventila. S to metodo pa lahko ventile preskušamo tudi izven obratovanja, brez tlaka v sistemu.

Diagrami nam pokažejo tudi nepravilno delovanje – poškodbe določenih delov v varnostnem ventilu. Preskus med obratovanjem je izveden pri dejanskih obratovalnih pogojih ventila. Zato so rezultati te metode veliko bolj točni od klasične metode preskušanja varnostnih ventilov. Predpogoj pa je seveda ustrezna naprava in metoda, ki upošteva vse vplive na točnost in verodostojnost rezultatov v neugodnem, industrijskem okolju.

Metoda in naprava Legatest te pogoje izpolnjuje in zato je v tem trenutku najboljša na svetu!

 

Pilotsko krmiljeni Varnostni ventili se lahko prav tako preskušajo z Legatest tehnologijo.

Delovanje pilota se preskuša klasično z Legatest napravo medtem, ko se točka odpiranja varnostnega ventila zazna z senzorjem zvoka.

 

Zakaj visoka točnost? Visoka tehnologija zajemanja podatkov, Validacija okoljskih vplivov, realne razmere preskusa.

Temperaturno območje delovanja: – 15° C to + 65° C
Od leta 1996 Legatest napravo uporavljajo tudi inšpekcijski organi in laboratoriji, akreditirani skladno z EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17020). Zakaj?

  • Vgrajena je tehnologija za avtomatsko določanje merilne negotovosti.
  • Vgrajena je tehnologija zaznavanja in korekcije vplivov okolja.
  • Sistem avtomatsko določa kriterije srejemljivosti rezultatov preskusa skladno s standardom.
  • Trend funkcija, s katero lahko ugotavljamo sledljivost in zgodovino delovanja ventila.
  • In druge….

 

Številne varnostne funkcije

Neodvisnost od napajanja, ATEX:

Akumulatorske baterije, ki omogočajo do 200 preskušanj z enim polnjenjem.
Naprava Legatest se lahko uporablja v potencialnih ekplozivnih atmosferah – ATEX CERTIFIKAT II 2 G Ex d [ib] ib IIC T4  Gb

 

Največja standardna sila naprave:  5 T (50 kN)

Metoda preskušanja varnostnih ventilov med obratovanjem, naprava Legatest, kakor tudi L-plan, kot organ za ugotavljanje skladnosti – kontrolni organ, so odobrene s strani:

Nedavni produkti

Nedavni projekti in novice

Call Now Button