V dneh od 17 do 20.03.2014 in 28.03.2014 smo na sistemu energetike termo elektrarne EVONIK RÖHM Gmbh, Worms, Nemčija, z  napravo Legatest, izvajali preskuse varnostnih ventilov med obratovanjem.

Dela so bila organizirana s pomočjo L-Plan Service Gmbh Nemčija, nadzor je izvajal predstavnik družbe KSB Service Gmbh.

Med obratovanjem je bilo izvedeno 11 preskusov (Hot Test), dva varnostna ventila pa smo preskusili v zaustavitvi obratovanja (Cold Test).

Z napravo Legatest je možno ugotoviti določene nepravilnosti v delovanju varnostnih ventilov. Tako je bil s strani L-plan inšpektorja Srečka Štiblja podan predlog za notranji pregled in eventualno popravilo nekaterih ventilov.

Na samem kraju del se nama je predstavnik firme KSB Service Gmbh zahvalil za dobro opravljeno delo.

20.03.2014