Smo akreditirani Inšpekcijski organ K-072 za področje ugotavljanja skladnosti – pregledovanja in preskušanja opreme pod tlakom:
cevovodov in tlačnih posod za: zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, utekočinjene pline iz zraka, tehnične pline, zrak, dušik, vročo vodo, paro, izmenjevalniki toplote in drugo…
generatorji pare, procesni reaktorji, sterilizatorji..,
varnostni ventili, merila tlaka.

Pooblaščeni smo tudi za popravila in odobritev popravil, preskušanje in plombiranje: varnostnih ventilov, pnevmatsko krmiljenih varnostnih sistemov CSPRS, regulacijskih ventilov, pilotnih varnostnih ventilov, razpočnih diskov, omejevalnikov tlaka in vseh drugih industrijskih ventilov, meril tlaka in instrumentov.

1992 smo kot prvi na svetu razvili sistem za digitalno obdelavo podatkov preskusov funkcionalnosti ventilov.

Na naprave za preskušanje On-Line – med obratovanjem smo še posebej ponosni:
Preskušanje varnostnih ventilov med obratovanjem izvajamo z lastno patentirano napravo LEGATEST, ki trenutno kotira na vrh tovrstnih naprav v svetu.
Preskuse tesnosti cevovodov za zemeljski plin in funkcionalnosti / tesnosti armatur, ki so vgrajeni v plinskih postajah za regulacijo tlaka, izvajamo delno med obratovanjem, z napravo Legaline »Gas Test«.
Pnevmatske enote CSPRS za upravljanje pogonov na varnostnih ventilih izvajamo med obratovanjem, z napravo Legaline »CSPRS«.

Cilj L-PLAN je doseči čim krajše zastoje proizvodnje. Kakovost in varnost obratovanja sta za nas na prvem mestu, z drugimi besedami:

»Pod pritiskom delamo s strastjo«

Članek za Ruski trg, finance, 16.8.2014