Pomanjkanje zaupanja v svoje sposobnosti je ena največjih nevarnosti vsakega podjetnika. Prepričanje, da je nekdo boljši že samo zato, ker je večji ali ker je tujec, lahko ogrozi uspešnost podjetja. Prav to se je pred leti zgodilo Božu Legatu, podjetniku iz ŽIROVNICE na Gorenjskem. Izdelal je napravo za preizkušanje varnostnih ventilov med obratovanjem, jo predal nemškemu kupcu, nato pa dobro leto poslušal kritike na njen račun. Legat je s svojim sodelavci ves ta čas vlagal denar v izboljševanje naprave in s stroški že skoraj ogrozil podjetje. Potem pa se je izkazalo, da se je kupec s stalnimi pritožbami želel le izogniti svojemu delu obveznosti. Napravo Legatest je nato strokovnjak iz nemške ustanove TŰV označil za Rolce Royce na svojem področju.

Legatovo podjetje L-plan je napravo kasneje prodalo v Avstrijo, Nemčijo, Francijo, Švedsko, Finsko in Indijo. Z njo so L-planovi strokovnjaki opravljali storitve v največji rafineriji na svetu v Indiji in v največji biotermoelektrarni na svetu na Finskem. Božo Legat je napravo patentiral in se ne skriva več za lažno skromnostjo. »NA PODLAGI DOSEDANJIH TRŽNIH RAZISKAV je Legatest zadnjih osem let tehnološko najboljši tovrstni izdelek na svetu; je najbolj točen, ŠIROKO uporaben in varen za uporabnika,« pravi o svojem izdelku gorenjski podjetnik.

Podjetnik pri 22-ih
Proizvodnja naprav za testiranje varnostnih ventilov sicer ni osnovna dejavnost L-plana. Božo Legat je podjetje ustanovil 1991 leta, da bi preizkušal varnostne ventile. Zamisel je dobil, ko je pomagal svojemu očetu, zasebnemu projektantu NA PODROČJU TLAČNE OPREME. Med obiskovanjem strank je spoznal, da so varnostne ventile preizkušale samo tri ustanove v Sloveniji. Kdor je želel preizkusiti ventile, jih je moral odpeljati v Ljubljano ali Maribor. Jasno, da tega mnoga, predvsem manjša podjetja niso počela, s čimer so kršila zakonodajo. »Tu sem videl tržno nišo in priložnost. Dejavnost me je tudi veselila, saj sem po izobrazbi strojni inženir in se je delo ujemalo z mojo izobrazbo,« se spominja Legat. Podjetje je ustanovil pri 22 letih, brez posebne priprave ali tržne raziskave. Pravi, da je šel v podjetništvo po občutku, KI PA GA JE LE REDKOKDAJ PUSTIL NA CEDILU. Dejavnost mu je bila všeč, ležalo mu je komercialno delo in veselil se je dela na terenu.

Stvari so se zapletle, ko mu energetski inšpektorat ni želel priznavati meritev. Akreditacije namreč ni mogel dobiti, ker področje zakonsko ni bilo urejeno in akreditacij nihče sploh ni podeljeval. »Potem mi je inšpektor PREDLAGAL, NAJ OD KAKEGA VEČJEGA EVROPSKEGA PROIZVAJALCA PRIDOBIM DOVOLJENJE ZA PRESKUŠANJE IN SERVISIRANJE njihovih izdelkov. POTEM ne BO VEČ težav. In smo jih dobili,« pojasnjuje podjetnik, kako se da včasih tudi z inšpektorji pogovoriti.

Takrat 22-letni podjetnik je v prvih tednih poslovanja spoznal, da zna biti mladost na tako resnem področju ovira. V večjih mestih je še nekako našel stranke, v manjših pa so bili do njega nezaupljivi. Potreboval je aduta, da jih je prepričal. »Osredotočil sem se na odlično poznavanje zakonodaje. To je bilo moje glavno orožje. Podjetja so bila po zakonu dolžna varnostne ventile v določenih časovnih intervalih PRESKUŠATI, TLAČNE POSODE PA PREGLEDOVATI. Ker pa so krčila stroške ali predpisov sploh niso poznala, tega niso počela. Tu smo vskočili mi. Podjetja smo v celoti pripravili na inšpekcijske preglede in celoten postopek prevzeli nase. To je bila naša glavna konkurenčna prednost,« trdi Legat. Leta 1993 je bilo pri inšpekciji prijavljenih samo 35 odstotkov vseh varnostnih ventilov v slovenski industriji, leta 1999 pa že 75 odstotkov. »Sami inšpektorji so mi GOVORILI, da je k temu dvigu največ prispevalo naše podjetje.«

Do rasti z mešanimi podjetji
L-plan danes zaposluje 14 delavcev, od tega je 12 redno zaposlenih. Podjetje ponuja celovite storitve na področju TLAČNE OPREME: Jo pregleduje, preskuša, servisira, prodaja, razvija in izdeluje lastne naprave za preskušanje in organizira izobraževanje za vzdrževalce in energetike v podjetjih. Božo Legat trdi, da so z vsemi napravami, ki so jih sami razvili, pridobili veliko pozornost. Njihova največja prednost je ta, da niso klasični proizvajalci naprav, ampak so predvsem njihovi uporabniki. Svoje naprave uporabljajo pri delu vsak dan, zato so lahko do njih tudi najbolj kritični.

Legat vodi podjetje s kombinacijo previdnosti in svobodomiselnosti. Zagovarja delovno svobodo svojih zaposlenih, prost pretok informacij, nagrajevanje za uspešno opravljeno delo. Do določene mere je tudi odprt za kapitalske povezave. Leta 1995 je prodal 30-odsotni delež trem družbenikom. V spremenjeni lastniški sestavi je videl predvsem možnost lažjega pridobivanja novih strank. Želje se mu sicer niso v celoti uresničile, žal pa mu tudi ni za tistih 30 odstotkov. Podjetje še naprej vodi sam; razen mesečnih obveščanj drugih obveznosti do družbenikov nima. Dobiček bodo prvič razdelili šele letos, to je po devetih letih.

Vseeno pravi, da ostalih 70 odstotkov ni več pripravljen zmanjševati. Prepričan je, da bo vrednost podjetja v prihodnjih letih še močno narasla. Največje priložnosti vidi v tujini. Priprave na širitev v tujino potekajo že dve leti; z novim poslovnikom kakovosti in z novo organizacijo dela želi postaviti trde temelje za nove izzive. »Eden od mojih konjičkov so potovanja in tudi kot podjetnik si najbolj želim delati s tujino. V Sloveniji nimamo velikih TLAČNIH – ENERGETSKIH sistemov. Razlika je tudi v velikosti ventilov, cena TEH STORITEV V SVETU pa narašča potencialno z velikostjo ventila,« pojasnjuje razloge za širitev na tuje trge. Lani so v L-planu preizkusili 4 tisoč varnostnih ventilov, popravili pa 2 tisoč. Če bi popravili toliko ventilov v Italiji, bi po besedah direktorja imeli desetkrat večji finančni izplen.

Kljub velikim ambicijam Legat želi ohraniti rast podjetja pod nadzorom. V obstoječem podjetju ne želi prevelikih sprememb, bolj je naklonjen drugim rešitvam. Del dejavnosti je pripravljen odstopiti kateremu od sodelavcev, ki bi želel ustanoviti svoje podjetje. Prav tako razmišlja o hčerinskih in mešanih podjetjih.
S partnerjem iz Irana se dogovarja za ustanovitev mešanega podjetja za Bližnji Vzhod. Na enak način se bodo verjetno širili tudi v druge dele sveta. Zakaj zavestno zavira matično podjetje L-plan? »Nisem klasičen direktor in ne rinem naprej za vsako ceno. Rad imam mir in prosti čas, zato nočem biti 100-odstotno vpet v podjetje in delo,« odgovarja. Biti podjetnik se mu včasih zdi težko. Posebej naporno je, ker se ne smeš ‘igrati’, čeprav se na napakah vsi učimo.

Naporno se mu zdi tudi stalno iskanje rešitev za probleme, ki jih nisi zagrešil sam. Tukaj je posebej inovativna država. Božo Legat zadnji dve leti pripravlja podjetje na povsem nov način dela, ki ga narekuje spremenjena zakonodaja. Doslej je bila za nadzor varnostnih ventilov pristojna energetska inšpekcija, po novem bodo to počela zasebna podjetja. »Z novo zakonodajo se bo začelo vse znova, spet bomo morali na novo podpisovati pogodbe s svojimi strankami. Te velike spremembe me je po eni strani strah, čeprav smo vodilni v dejavnosti v Sloveniji. Strah me je zaradi lobiranj; jaz ne lobiram in ne delam preko zvez. Rad delam pošteno, ker sem prepričan, da resnica vedno pride na dan.«

Članek za revijo Podjetnik, 2003