Podjetje L-Plan, d.o.o., Žirovnica je bilo ustanovljeno leta 1991, z namenom opravljanja storitev preskušanja sklopov in delov tlačne opreme (tlačne posode, parni kotli, armature…).
Že na začetku smo se zavedali, da dolgoročna uspešnost podjetja temelji na kakovosti izdelkov in storitev. S sodelovanjem z največjimi svetovnimi proizvajalci opreme pod tlakom, smo imeli možnost usposabljanja in pridobivanja vrhunskega znanja. Pridobljeni certifikati in pooblastila za preizkušanje, popravila in zastopanje, so nam močno zvišali konkurenčnost v Sloveniji in v svetu.
Z ON SITE storitvami, med katere spadajo tudi popravila ventilov in tesnilnih površin na mestu samem, je naša ponudba še bolj celovita. Vzdrževanje tesnosti naprav pod tlakom, pa ima tudi znaten delež v varovanju zdravja in okolja. Že majhno prepuščanje komprimiranega zraka ali pare, pomeni finančno izgubo v milijonih tolarjev. Posledica tega je večja poraba kuriv za pridobivanje energije in s tem se emisija okolju škodljivih plinov nepotrebno povečuje.
Poudarjanje vrhunskega znanja, kakovosti in podpore uporabniku tlačne opreme, se je izkazalo za pravilno poslovno usmeritev. Kot prvi v Sloveniji smo bili s strani države imenovani za inšpekcijskega organa za izvajanje pregledovanja in preizkušanja opreme pod tlakom. Tako danes poleg preizkušanja, opravljamo tudi redne, periodične preglede stanja in obratovanja sklopov tlačne opreme, ki jih za namen proizvodnje ali predelave uporablja: kemična, farmacevtska, prehrambena, papirna industrija, železarne, petrokemije, rafinerije, elektrarne (nuklearna hidro in termoelektrarne…
Nekateri delovni mediji pa so za zdravje in okolje lahko izredno nevarni. Že malenkostni izpust (npr. amoniaka), lahko pomeni obsežno ekološko katastrofo. Z rednimi pregledi opreme pod tlakom, ugotavljamo možne poškodbe zvarnih spojev, pločevine in drugih delov tlačne opreme, katere so med obratovanjem nastale in s tem preprečujemo potencialne nesreče (eksplozije in izpust človeku in okolju strupenih, nevarnih snovi v vode ali ozračje).

Vrata v svet pa nam je na stežaj odprl razvoj lastne tehnologije. Preskusne naprave, s katerimi opravljamo preskuse na različnih področjih in vrstah tlačne opreme, so plod lastnega razvoje in proizvodnje. Najbolj smo ponosni na patentirano napravo za preskus varnostnih ventilov med obratovanjem, ki je priznana s strani številnih svetovnih inšpekcijskih služb in je danes tehnološko najboljša na svetu. S to napravo smo tudi izvajali preskuse v največji rafineriji na svetu – Reliance v Indiji, največji bio-termoelektrarni na svetu – JS OY Finska, Ministrstvu za energijo in vodo v Kuwaitu (Termoelektrarna) in drugih svetovnih energetskih sistemih. Da bi preskuse izvedli, z uporabo te tehnologije ni potrebno ustavljati proizvodnje tlačnih sklopov, na ta način pa se zmanjšuje nepotrebna poraba energije in emisija plinov v ozračje. Tudi slovenska podjetja uporabljajo naše naprave za preskušanje funkcionalnosti, tesnosti, tlačnih preskusov, kalibracije meril…, med njimi največja Nuklearna elektrarna Krško.

Ko govorimo o novih tehnologijah, ki povečujejo uporabnost in so prijazne okolju, pa moram omeniti naš naslednji razvojni projekt – napravo za preskušanje črpalk med obratovanjem. Črpalke povprečno porabijo od 15 do 20 % vse električne energije v posameznih državah. S periodičnim ugotavljanjem funkcije in karakteristike črpalk med obratovanjem, bodo uporabniki večkrat preverili izkoriščenost le teh. S tem bomo optimizirali obratovanje in bistveno zmanjšali porabo električne energije. To je glavni namen in prispevek tudi k čistejšemu okolju.

Kar 12 zaposlenih nas je z občine Žirovnica. Tesno sodelujemo tudi s podjetji in obrtniki in naše občine, s kakovostjo njihovih storitev pa smo zelo zadovoljni.
Še več. Zaradi obetavne poslovne perspektive, smo v lanskem letu izvedli odločne korake k osvajanju trgov z obsežno naftno in kemično industrijo. V Združenih arabskih Emiratih smo ustanovili podjetje B.A.R. Testing Technologies Fzco, Dubai. Novembra 2005 pa smo ustanovili podjetje L-PLAN Technologies GmbH s sedežem v Nemčiji, kar nam bo utrdilo strateško poslovno pozicijo v evropski uniji in svetu.

Bolj, ko obiskujemo razne kraje po širnem svetu, bolj se zavedamo, da živimo na prekrasnem kraju, z bogato dediščino narave, ki je drugod vedno bolj okrnjena, če že ne uničena. Ko me sprašujejo, kje sem doma, vedno rajši ponovim besede mojega prijatelja:
» Živim v vasici pod Stolom«.

Članek Novice izpod Stola, 16.4.06