Cena energentov se zvišuje, s tem pa je dražja tudi proizvodnja pare in komprimiranega zraka.

Pri financah se v zadnjem času vse ustavlja. Žal se odgovorne osebe za izdajo naročila večkrat ne zavedajo, da zaradi puščanja ventilov odteka nekaj tisočkrat več sredstev, kot bi jih bilo potrebno nameniti za redna popravila. Ali ste izračunali izgube zaradi puščanja ventilov v proizvodnji?

Puščanje lahko hitro poškoduje vitalne dele, s tem se popravila morajo izvajati pogosteje, obseg le teh je večji, obratovalna doba ventila pa se krajša.

Pri varnostnih ventilih je potencialna možnost netesnosti večja, saj je pritisna sila pladnja na sedež majhna in že drobni delci ali pa za las velika poškodba povzročajo puščanje.

Zagotovite kakovost obratovalnega medija, vgrajujte ventile visoke kvalitete

Prvi pogoj za zmanjšanje poškodb je kakovost obratovalnega medija (delci, kapljevine…).

Robustnost ventila, kakovost ulitka in ustrezen vgrajen material podaljšujeta obratovalno dobo, okvare so manj pogoste. Na takih ventilih se lahko večkrat opravi brušenje, poliranje tesnilnih površin.

Izberite pravega izvajalca s pooblastili

Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. L. RS 92/08) zahteva, da mora uporabnik v primeru popravil ali rekonstrukcij pridobiti pozitivno mnenje priglašenega organa.

Če ima izvajalec za popravilo pooblastilo proizvajalca, mnenje ni potrebno, uporabnik pa lahko uveljavlja tudi garancijo. V Sloveniji obstaja kontrolni organ, ki je za izvajanje popravil na ventilih za izdajo mnenj pooblaščen s strani proizvajalcev kot s strani priglašenega organa. S tem se zmanjšujejo stroški vzdrževanja.

Izvajalec naj bi bil usposobljen izvesti popravila na vseh vrstah industrijskih ventilov, regulacijskih, armatur…
Izberite izvajalca z ustrezno servisno opremo.
Velikokrat je uporabno, če ima izvajalec določene rezervne dele ali nove nadomestne ventile na zalogi.

Po izvedenih delih pa predvsem zahtevajte Poročila o tesnosti, funkcionalnosti in izvedbi del.

Puščanje ventilov povzroča večjo porabo energentov, stroški so lahko občutno večji, povzročajo pa tudi večje izpuste CO2 v ozračje. Zato predlagam, da se vsakih nekaj let izvede popravilo vseh ventilov nad DN 25, manjše pa se zamenja.

Preskusi med obratovanjem povečujejo varnost obratovanja in življenjsko dobo opreme pod tlakom, točnost nastavitve varnostnih ventilov, zmanjšujejo pa porabo energije in emisij v okolje, ter stroške, ki nastopijo zaradi zaustavitev.

Če v finančnih obračunih ob zaustavitvah upoštevamo izpuščeni delovni medij, so prihranki z uporabo metode preskusa med obratovanjem lahko občutni, posledično pa z manjšimi izpusti še varujemo okolje.
S povečevanjem proizvodnje se vse več družb odloča za krajše ter redkejše zastoje in s tem za metodo preskusa varnostnih ventilov na dva načina:

  • na mestu vgradnje (t.i. hladni test), ko ni tlaka v sistemu, s tem pa tudi ni stroška demontaže, montaže ventilov, tesnil… oziroma pri v. ventilih varjene izvedbe,
  • ali med obratovanjem (t.i. vroči test), kjer ne prihaja do motenj proizvodnje in zaustavitev ni potrebna.

V Sloveniji obstaja kontrolni organ, ki je eden redkih (če ne edini v EU) akreditiran za izvajanje kontrole varnostnih ventilov med obratovanjem.

Preverite stanje izpustov v vašem podjetju.
Upoštevanje navedenih predlogov je dobra pot k varčevanju.

Članek VENTILI, Finance,17.2.2012