litine-zeleza-in-barvnih-kovin
litine-zeleza-in-barvnih-kovin

LITINE ŽELEZA IN BARVNIH KOVIN

18.96

Pri izdelavi strojnih delov in sploh pri strojegradnji zelo pogosto srečamo poleg kovanih in valjanih kovinskih materialih tudi razne izdelke iz litine. Pri tem mislimo tako na odlitke sivega železa, jekla kot tudi na odlitke barvnih kovin. Ker te literature v naši slovenski ponudbi ne najdemo prav pogosto, ali pa so podatki v malih priročnikih nepopolni, sem zbral nekaj najbolj potrebnih razlag in diagramov po tuji literaturi in domače prakse. Knjižica nam nudi nekaj najbolj pogostih praktičnih rešitev, ki so navedene v nekoliko bolj enostavni varianti. Ta oblika je uporabna tudi za delavnice.

Category:

Product Description

Pri izdelavi strojnih delov in sploh pri strojegradnji zelo pogosto srečamo poleg kovanih in valjanih kovinskih materialih tudi razne izdelke iz litine. Pri tem mislimo tako na odlitke sivega železa, jekla kot tudi na odlitke barvnih kovin. Ker te literature v naši slovenski ponudbi ne najdemo prav pogosto, ali pa so podatki v malih priročnikih nepopolni, sem zbral nekaj najbolj potrebnih razlag in diagramov po tuji literaturi in domače prakse. Knjižica nam nudi nekaj najbolj pogostih praktičnih rešitev, ki so navedene v nekoliko bolj enostavni varianti. Ta oblika je uporabna tudi za delavnice.

Call Now Button